Tuna

Smrznuta riba

Tuna

Pakovanja

  • Tuna čisto meso – LOINS (Cca 25kg)
  • Tuna odrezak (8kg)
  • Tuna komadići – vakum (Cca 5,2kg)